2003/2004/2005

De stichting is opgericht in september 2003 in Delft. De eerste twee jaren hebben het teken gestaan van:

  • De opbouw van het netwerk in Nederland.
  • Het ontwikkelen van het logo.
  • Vervaardigen van drukwerk.
  • Onderzoek doen in Nederland naar beschikbare fondsen/sponsors.
  • Onderzoek doen in Egypte naar de wensen op het gebied van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Onderzoek doen in Egypte naar mogelijkheden voor bouw en opbouw van Ard el Amal.

In het laatste kwartaal van 2005 hebben we een groot stuk, 5 hectare, grond in bruikleen gekregen van de gemeente Luxor.  Net buiten het dorp el Tod in de woestijn, 12 km onder Luxor.

Tegelijk is de sponsorcampagne officieel gestart in Nederland.

Er is in el Tod begonnen met het land te vlakken en er is naar water gegraven.

Er is een bron gevonden en aangeboord. De pomp en generator zijn aangesloten.

Er is een mogelijkheid om het stuk land te kopen wanneer we na drie jaar kunnen laten zien dat we werkelijk hebben gedaan wat we beloofd hebben. Na het inleveren van het businessplan en de goedkeuring is er elk half jaar een controle door de dienst Investment van de gemeente.

Deze beoordeelt uiteindelijk of we het land kunnen kopen.

 

De taakverdeling binnen de organisatie heeft gestalte gekregen. Er wordt in twee landen tegelijk samengewerkt. Wat inhoudt dat Abdul zorg draagt voor het Egyptische deel in de vorm van bouwbegeleiding, registratie en procedurezaken en uitvoering. Ans zorgt voor het Nederlandse deel van de organisatie  te weten de fondswerving, financiële administratie en activiteitenplanning en uitvoering (kunstveiling, presentaties op scholen en bedrijven etc.)

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd met hulp van vrijwilligers en leden van de denktank.