2018

Ook dit jaar heeft in het teken gestaan van behouden wat er is en sparen voor de samenwerking met de stichting Wilde Ganzen.

 

Er worden dit jaar door de artsen waar we mee samenwerken veel kinderen met het Syndroom van Down naar ons doorgestuurd. Er is hier weinig bekend over het Downsyndroom en ouders zijn verbaasd over de diagnose, snappen niet wat er anders is en zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden en bijkomende beperkingen. Ik ben alle families gaan bezoeken om hun vragen over het syndroom van Down te beantwoorden. Het blijkt bij veel mensen niet bekend te zijn dat het kindje door het syndroom ook een verstandelijke beperking heeft. Ook van buiten Luxor komen de aanvragen voor een huisbezoek. In overleg met de artsen is besloten om, samen met de opening van het dagcentrum, het Syndroom van Down Center Luxor te openen. Een centrum waar kennis vergaard en gedeeld wordt met ouders en belangstellenden middels voorlichtingsbijeenkomsten. De kinderen kunnen worden getest en er volgt een training aan de ouders hoe ze thuis hun kindje kunnen helpen met hun ontwikkeling. Eerdere ervaringen hebben geleerd dat de kinderen, wanneer ze uit hun eigen omgeving zijn, soms moeilijk benaderbaar zijn. De kinderen met het syndroom van Down zijn vaak goed te “‘verleiden” door het contact wat ze zelf aangaan. We hebben besloten dit centrum op te zetten, ervan uitgaande dat de omgeving op Ard el Amal hen zal uitnodigen tot spelen. Door de herhaling van de bezoeken, het volgen van het kindje in zijn ontwikkeling, zal het wennen aan Ard el Amal. In 2018 zijn er vooral veel (meer dan 50) huisbezoeken geweest.

 

De boerderij blijft langzaam groeien. De kippenfarm blijft leeg omdat er dit jaar ook weer diverse kippenziektes zijn gesignaleerd.

 

De palmboomkever wordt weer gevonden in een aantal palmbomen. Na het verdelgen van de kevers klimmen de palmbomen gelukkig weer op. Het is een bewerkelijke klus om de kevers te vinden in de bonk van stijve bladeren onderaan de boom.

 

Alle aanvragen naar fondsen zijn verstuurd en langzaam komen de resultaten, goede en afwijzende, binnen. Eind 2018 zijn we zó ver met sparen dat we de premie van de Wilde Ganzen kunnen ontvangen en wordt de afbouw van het dagcentrum, de boerderij en de theetuin in gang gezet.

De oprichting van de NGO in Egypte is in gang gezet. Deze non-governmental organization heeft dezelfde strekking als een stichting in Nederland. Voor de samenwerking met de Wilde Ganzen is het zijn van een NGO in het land van opbouw een voorwaarde.

Ook wordt er in Nederland een stap gezet om de ANBI status te behalen. Het hebben van de ANBI status maakt dat giften van fondsen voor hen aftrekbaar zijn bij de belasting en daardoor is het aantrekkelijker voor een fonds om te doneren.