2019/2020

Nieuw jaar, nieuwe kansen.

 

Ondertussen zijn we een ngo, non-gouvernementele organisatie, in Egypte. We worden begeleid door de medewerker van de gemeente die belast is met de controle op de ngo’s. Hij leidt ons door de grote stapels papieren en de eisen waar we aan moeten voldoen. Ard el Amal (Land of hope) is goedgekeurd als ngo en heet in Egypte Wadi el Amal (Valley of Hope). De werkzaamheden van Foundation Ard el Amal zijn gericht op het verkrijgen van gelden en/of goederen die overgedragen worden aan de ngo Wadi el Amal. Deze laatste draagt zorg voor het realiseren van vooraf vastgestelde doelen.

 

We hebben ondertussen ook de ANBI-status behaald. Deze status en de bijbehorende vereiste gegevens zijn terug te vinden op onze website.

 

Dankzij de samenwerking met de Stichting Wilde Ganzen en de ons ondersteunende fondsen heeft de periode van januari 2019 tot en met 15 maart 2020 in het teken gestaan van de afbouw van de boerderij, het dagcentrum en de theetuin. Behalve in de zomer van 2019, want toen lagen de werkzaamheden 5 maanden stil i.v.m. extreme hitte. Maart 2020 waren we zover dat in de boerderij de wasplaats voor het vee nog afgemaakt zou worden, de theetuin zou nog verder afgerond worden en het dagcentrum was klaar voor opening.

 

Buiten de afbouwwerkzaamheden zijn de families met kinderen met een meervoudige beperking en/of het syndroom van Down gewoon bezocht. Bij de bij ons bekende families is de vinger aan de pols gehouden en hebben we paraat gestaan wanneer nodig.

 

De vacature voor begeleidsters is uitgegaan. We hebben een zevental geschikte, enthousiaste jonge vrouwen gevonden om bij ons te komen werken. In januari 2020 is het team 3 weken getraind. Verschillende onderwerpen zijn de revue gepasseerd, zoals anatomie van de bloedsomloop en de hersenen, syndromen, sensorische integratie, meervoudige beperkingen, gedrag, omgangsregels en attitude. De test aan het einde van deze weken is door iedereen behaald. Het waren hele leuke en leerzame weken waarin we elkaar ook beter hebben leren kennen.

 

In februari 2020 hebben we een geslaagde open dag gehad voor ouders. 15 maart stond het dagcentrum klaar om 16 maart in gebruik genomen te worden. Het team, de ouders, kinderen en het vervoer stonden allen in de startblokken. Helaas moesten op dat moment alle scholen en ngo ’s sluiten i.v.m. de COVID-19 pandemie.

 

Wij hebben toen het moeilijke, maar wijze, besluit genomen om voorlopig de opening op te schorten en tijdelijk terug naar Nederland te gaan. De (financiële) toekomst was immers ineens onzeker.

 

Nu zijn we 6,5 maand verder en bekend geworden dat de scholen in Egypte eind oktober weer open mogen. We pakken de draad weer op.