2020/2021

Bij terugkomst in oktober 2020 is de training van de teamleden weer opgepakt. De pilot, die gepland stond voor maart t/m mei, is opgestart op 4 november. Het dagcentrum is in gebruik genomen en voldoet goed. Een aantal klusjes in de badkamer en dingen ophangen, moesten nog gedaan worden, maar stonden het gebruik niet in de weg.

 

De pilot heeft veel gebracht:

  • Veel goeds zoals het werken met een enthousiast team en blije kinderen. Duidelijk is wel dat het team meer training nodig heeft.
  • Het Syndroom van Down Center loopt goed. Ouders willen graag handvatten om met hun jonge kindje om te gaan. Het feit dat ze bij het testen van de ontwikkeling van hun kindje aanwezig kunnen zijn, maakte hen enthousiast. In Egypte is het gebruikelijk dat je je kindje afgeeft en eigenlijk niet ziet wat er gebeurt. Wij willen juist dat ouders zien wat het kind kan en kan leren.
  • Het heeft ons meer duidelijkheid gegeven over hoe families omgaan met beslissingen in het geval van kinderen met een meervoudige beperking. Het overkwam ons dat drie kinderen waren aangemeld en de dag vóór opening werden afgemeld. Het is vooral de vader die dan toch afziet van de plaatsing. De reden is meestal dat hij het gewoon beter vindt dat het kind thuis blijft, maar ook het gebrek aan geld en de angst voor corona speelde een rol. Voor de moeders bleek het een teleurstelling dat het niet door ging.
  • Wij hebben ons ook afgevraagd of het aanbieden van dagbesteding aan kinderen met een meervoudige beperking misschien te vroeg is in de tijd. Het is namelijk niet gebruikelijk.
  • Daarnaast is het huren van transport een forse uitgave als er niet veel kinderen gebruik van maken. De actie voor het verkrijgen van onze eigen bus moet een uitkomst bieden.

Half januari 2021 zijn de scholen weer gesloten. Weliswaar optioneel, wie wil mag en wie niet wil, hoeft niet. Omdat wij nieuw zijn, hebben wij gekozen voor sluiting omdat we niet in de situatie wilde komen dat COVID-19 bij ons besmettingen zou veroorzaken. Van een slechte naam kom je  immers niet makkelijk af.

 

Het Syndroom van Down Center is in juli 3 dagen geopend voor ouders die heel graag advies wilden. Voor hen hebben we een afspraak gepland. Dit wel met strikte maatregelen zoals afstand, handdesinfectie, mondkapje, etc.

 

Afhankelijk van het verloop van de pandemie in Egypte, waar weinig mensen gevaccineerd (willen) worden, gaan we weer opnieuw afwegen of we in het najaar open kunnen.