Visie op dagbesteding

Egypte is een land vol tegenstellingen. Beroemd om haar indrukwekkend historisch erfgoed en tevens geteisterd door grote armoede. De Egyptische overheid stimuleert de zorg voor mensen met een beperking door scholen voor hen op te richten. Ard el Amal wil hierop aansluiten door te voorzien in dagopvang voor ongeveer 50 personen die niet naar school gaan/kunnen.

 

El Amal Village bevindt zich in een gebied waar landbouw en veeteelt belangrijke bronnen van inkomsten zijn voor vele families. Juist daarom is er gekozen voor het doen van  activiteiten die aansluiten op dat wat men herkent, zoals het verzorgen van dieren, het verbouwen van groenten en het meehelpen in de bediening. Er wordt gestimuleerd zelfredzaam te zijn en te zorgen voor het land, de dieren en elkaar op een plek waar je mag zijn wie je bent.

 

Er worden activiteiten geboden waarbij er gewerkt kan worden aan ieders individuele ontwikkeling en ook wordt gestimuleerd om thuis mee te helpen zodat de levensstandaard van de familie kan verbeteren. De aangeboden activiteiten dienen aan te sluiten bij de mogelijkheden en het niveau van functioneren van de persoon om te komen tot optimale ontplooiing waardoor een waardevol bestaan kan worden opgebouwd. Belangrijk is dat de dagbesteding recht doet aan het kunnen van de mens, waarbij leren, werken en beleven belangrijke uitgangspunten zijn.