Bedrijfsvisie

Ten einde duurzaamheid te kunnen garanderen en zelfstandig te kunnen bestaan is er gekozen voor een combinatie van een non-profitorganisatie in een commercieel concept. In het kort komt het er op neer dat de inkomsten van de bedrijven op het terrein ondersteuning kunnen bieden bij de begeleiding van de kinderen en (jong)volwassenen.

 

De aard van de bedrijven zijn gekozen op basis van drie hoofddoelen.

Het moet een bedrijf zijn dat:

  • aantrekkelijk is als leer-/werkplek voor verstandelijk gehandicapten (bijv. de boerderij);
  • zowel de interesse heeft van de lokale bevolking, omliggende bedrijven als van het toerisme (bijv. de bomenteelt en verkoop);
  • ook op langere termijn rendabel is in Egypte, de producten moeten op termijn nog noodzakelijk zijn en mogen niet afhankelijk zijn van 1 doelgroep (groente/fruit, vlees, guesthouses).

Alle bedrijven worden geleid door Egyptenaren die, naast hun deskundigheid, geselecteerd worden op de kwaliteit om met verstandelijk gehandicapten te kunnen omgaan.

 

Alle bedrijven kennen een separate boekhouding om evaluatie en bijstelling goed te kunnen uitvoeren.