Doelstellingen

Foundation Ard el Amal beoogt: 

  • respect te hebben voor mens en dier, culturele achtergrond en religie;
  • een goed geoutilleerd dagcentrum te zijn voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking;
  • een verantwoorde en waardevolle dagbesteding te bieden d.m.v. het verzorgen van leer-/werkplekken waar beleven op niveau van functioneren centraal staat;
  • als bedrijf binnen een gestelde tijd financieel zelfstandig te kunnen zijn d.m.v. de diverse bedrijven die op het terrein staan;
  • een werkgelegenheidsproject te zijn voor de lokale bevolking waar mannen en vrouwen  een baan kunnen hebben;
  • een plek te zijn waar gewerkt wordt aan armoedebestrijding o.a. door alle verstandelijk gehandicapten een eigen groentetuintje te laten onderhouden op het terrein;
  • een samenwerkingsproject te zijn tussen Egypte en Nederland;
  • in Nederland een organisatie te zijn die verbonden is aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen van bedrijven;
  • een leer-/werkplek te zijn voor stagairs van verschillende opleidingen uit Nederland;
  • in Egypte een plek te zijn waar door iedereen geleerd, gewerkt en beleefd kan worden.

Kortom El Amal Village beoogt een plek onder de zon te zijn waar het goed toeven is voor mens en dier!