De begeleiding van kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking

Sinds 2013 begeleidt Ard el Amal kinderen en hun families in Luxor en (verre) omstreken.

Omdat het dagcentrum nog niet klaar was, zijn we vanaf 2013 kinderen met een beperking thuis gaan begeleiden. Toen we in 2019 de deuren wilden openen,  gooide Covid19 roet in het eten. Uiteindelijk is het dagcentrum officieel van start gegaan in oktober 2022 met een groep meervoudig beperkte kinderen, een peuterspeelplaats voor kinderen met het downsyndroom en een early intervention programma voor ouders uit de zeer wijde omtrek om hen te leren hun kindje te ondersteunen bij de ontwikkeling.

 

Hoe komen kinderen bij Ard el Amal terecht?

De aanmelding van de kinderen vindt vaak plaats via mond-tot-mond reclame. We werken samen met een neuroloog, kinderarts en een cardioloog, die de familie naar ons doorverwijzen. Daarnaast zijn in Luxor en alle dorpen rondom onze folders van beide doelgroepen verspreid.

 

Waar bestaat de begeleiding van de ouders uit?

De begeleiding bestaat uit een intakegesprek waarin duidelijk wordt wat de vraag is van de familie en hoe het gesteld is met het kind. Het kind wordt getest in welke ontwikkelingsfase deze zit. Daarna worden de wensen en behoeften van het kind door ons ingeschat. Aan de hand van onze rapportage wordt een plan met de ouders doorgesproken. Van daaruit kan een plaatsing bij ons volgen of op een andere voorziening, of er volgen telefonische afspraken.


Initiatieven voor opvang zijn er minimaal, heel klein en vooral gericht op het aanleren van schoolse vaardigheden op uurbasis. Hierbij wordt het psychosociale welzijn onderbelicht. Daar zijn ouders niet bij, dus krijgen zij geen begeleiding voor thuis. In elke wat grotere stad is een school, opgezet door de gemeente, voor kinderen met een verstandelijke beperking. Voorwaarden zijn dat het kind kan lopen, praten en zindelijk is. Kinderen met een ernstige meervoudige beperking worden afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Kinderen die op een lager niveau functioneren, zijn door het gebrek aan passende dagopvang altijd thuis. Ard el Amal richt zich daarom op deze laatstgenoemde doelgroep.

 

Hoe gaat Ard el Amal om met onderzoek en andere disciplines?

Vaak is het niet duidelijk waarom een kind niet kan praten en/of lopen. Ouders worden dan geadviseerd om contact op te nemen met het Neurologisch Centrum voor horen, spreken en revalidatie in Caïro. Daar kunnen testen gedaan worden om erachter te komen of er wellicht sprake is van een lichamelijke oorzaak die te verhelpen is. Als dat niet het geval is, wordt aangeraden contact op te nemen met een logopedist, fysiotherapeut of onze eigen specialisten waar we mee samen werken. Vaak wordt geen gehoor gegeven aan deze adviezen vanwege o.a. de hoge kosten. Ook zien we dat kinderen oververmoeid zijn als gevolg van een overdosis aan fysiotherapie bijvoorbeeld. Vandaar dat fysiotherapie en logopedie geïntegreerd is in de begeleiding die wij op het dagcentrum bieden.

 

Hoe krijgt de begeleiding vorm?

Er wordt bij de begeleiding gebruik gemaakt van diverse, in Nederland bekende, methoden. Er wordt uitgegaan van Gentle Teaching en de ervaringsordening van Dr. D. Timmers-Huigens. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode C. Vlaskamp, basale stimulatie, Kleine stapjes (vroeghulp voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand) en sensorische integratie.