De begeleiding van kinderen met een verstandelijke en lichamelijke beperking

Sinds 2013 begeleidt Ard el Amal kinderen en hun families in Luxor en (verre) omstreken.

Hoe komen kinderen bij Ard el Amal terecht?

De aanmelding van de kinderen vindt plaats doordat de informatie over Ard el Amal van de ene familie naar de andere familie wordt doorgegeven. Ook wordt er samengewerkt met een neuroloog en een cardioloog, die de familie adviseren om met Ard el Amal contact op te nemen.

 

Waar bestaat de begeleiding van de kinderen uit?

De begeleiding bestaat uit een intakegesprek waarin duidelijk wordt wat de vraag is van de familie en hoe het gesteld is met het kind. Daarna worden de wensen en behoeften van het kind door ons ingeschat.

 

Afhankelijk van de vraag, de ernst of complexiteit van de situatie van het kind of de familie wordt aangeboden om het kind wekelijks thuis te begeleiden voor korte of langere tijd. Een problematische gezinssituatie is bijvoorbeeld wanneer één van de ouders is komen te overlijden of wanneer het kind duidelijk niet wordt geaccepteerd en daardoor in een benarde positie zit. Er kan sprake zijn van huiselijk geweld of het kind verkeert in een hele slechte lichamelijke conditie. 

 

Hoe adviseert Ard el Amal de familie?

Het kan zo zijn dat het bij het ene intakegesprek blijft waarna de ouders wel altijd kunnen terugvallen op Ard el Amal als er vragen zijn. Soms ook worden ouders getraind in hoe te spelen met hun kind of hoe een andere omgang kan leiden tot minder probleemgedrag. Doorsturen naar een dagverblijf (hadana) wordt ook gedaan wanneer duidelijk is dat het goed zou zijn voor het kind om zo spoedig mogelijk naar school te gaan.  

 

Die initiatieven voor opvang zijn er minimaal, heel klein en vooral gericht op het aanleren van schoolse vaardigheden. In elke wat grotere stad is een school, opgezet door de gemeente, voor kinderen met een verstandelijke beperking. Voorwaarden zijn wel dat het kind kan lopen en kan praten. Kinderen met een ernstige meervoudige beperking worden bij beide initiatieven afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Kinderen die op een lager niveau functioneren, zijn door het gebrek aan passende dagopvang altijd thuis. Ard el Amal richt zich vooral op deze doelgroep.

 

Hoe gaat Ard el Amal om met onderzoek en andere disciplines?

Vaak is niet duidelijk waarom een kind niet kan praten en/of lopen. Ouders worden dan geadviseerd om contact op te nemen met het Neurologisch Centrum voor horen, spreken en revalidatie in Cairo. Daar kunnen testen gedaan kunnen worden om erachter te komen of er wellicht sprake is van een lichamelijk oorzaak die te verhelpen is. Als dat niet het geval is, wordt aangeraden contact op te nemen met een logopedist en/of fysiotherapeut. Vaak wordt geen gehoor gegeven aan deze adviezen vanwege de hoge kosten, met alle gevolgen van dien.

 

Hoe krijgt de begeleiding vorm?

Er wordt bij de begeleiding gebruik gemaakt van diverse, in Nederland bekende, methoden. Er wordt uitgegaan van de ervaringsordening van Dr. D. Timmers-Huigens. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methode C. Vlaskamp, basale stimulatie, Kleine stapjes (vroeghulp voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand) en sensorische integratie.

 

Hoe is de stand van zaken eind 2016?

Ondertussen hebben meer dan 50 families/kinderen een intakegesprek gehad en worden 10 families wekelijks begeleid. Wanneer het dagcentrum op Ard el Amal open is, zullen de intakegesprekken thuis plaatsvinden en de kinderen met een ernstige meervoudige beperking worden in het dagcentrum begeleid.