2011/2012

De eerste vier maanden van 2011 laten een kentering zien. Er komen een aantal giften tegelijk binnen. Door de revolutie in januari 2011 zijn er veranderingen in de werkwijzen bij de gemeente.

 

Door deze omstandigheden kan het gemeentelijk waterleidingnet aangelegd worden.

 

Ook wordt er voorzichtig begonnen met de afwerking en inrichting van twee lokalen en het kantoor van het dagcentrum. Bezigheden richten zich momenteel tevens op de aanleg van elektra en de aankoop van het land.

 

Na veel sparen is in 2012 het land van Ard el Amal aangekocht.

 

Er is veel gedaan aan het cultiveren van de grond, wat een goede tomatenoogst heeft opgeleverd.

Ook de aanleg van de elektriciteit vordert, de papieren zijn binnen.

 

Het ontwerp van het guesthouse is gemaakt en eind van dit jaar zal het eerste huis gebouwd gaan worden.