anbi

Foundation Ard el Amal is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat u uw giften aan Foundation Ard el Amal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

In verband met de situatie rondom Covid-19 zijn de activiteiten van Foundation Ard el Amal in Egypte tijdelijk gestaakt. Wanneer er meer duidelijk wordt in met name Luxor e.o. is het mogelijk om het beleidsplan en de exploitatiebegroting te herzien en zal deze zo spoedig mogelijk aan deze website worden toegevoegd.

De status van de ANBI controleren kan op de website van de belastingdienst door te zoeken naar 'Stichting Land of Hope'.

Download
Exploitatiebegroting AeA 2021-2024.xlsx
Microsoft Excel werkblad 61.2 KB
Download
Financieel jaarverslag Ard el Amal 2021.
Adobe Acrobat document 538.2 KB
Download
Statuten Ard el Amal.pdf
Adobe Acrobat document 515.9 KB
Download
Beleidsplan Ard el Amal.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Download
Formulier PFI.pdf
Adobe Acrobat document 107.1 KB