anbi

Foundation Ard el Amal is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat u uw giften aan Foundation Ard el Amal mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

De status van de ANBI controleren kan op de website van de belastingdienst door te zoeken naar 'Stichting Land of Hope'.

Download
Exploitatiebegroting Ard el Amal.xlsx
Microsoft Excel werkblad 88.2 KB
Download
Financieel jaarverslag Ard el Amal 2019.
Adobe Acrobat document 541.2 KB
Download
Statuten Ard el Amal.pdf
Adobe Acrobat document 515.9 KB
Download
Beleidsplan Ard el Amal.pdf
Adobe Acrobat document 1.5 MB