2014

Gelukkig werd 2013 sterk afgesloten en gingen we met positieve bagage het nieuwe jaar in. Het aantal kinderen waarbij we op bezoek zijn gegaan voor een intakegesprek liep al snel op tot boven de 30. De activiteiten die gedaan zijn i.s.m. de Wilde Ganzen leverden in het eerste kwartaal zoveel op dat het eerste doel behaald werd. We konden namelijk een tweede hands auto aanschaffen waardoor we meer kinderen konden bezoeken. Ook de transportkosten werden daardoor lager. Kinderen met een meervoudige beperking worden wekelijks thuis begeleid omdat deze kinderen de deur niet uit kunnen omdat er geen rolstoel is of omdat moeder het kind niet van de trap af kan dragen. Er is voor deze groep kinderen ook geen opvang in Luxor.

 

Op het terrein van Ard el Amal wordt vooral gewerkt aan de landbouw. We zijn heel tevreden over de tomatenoogst en ook de aubergines zijn van goede kwaliteit.  Langzamerhand worden alle waterleidingen vervangen omdat ze na een aantal jaren aangetast zijn door zon en zand. De boerderij is voor een groot deel afgemaakt en aangepast. Het tweede doel dat i.s.m. de Wilde Ganzen is gesteld is dus nagenoeg behaald. De voerschuur en een aantal kleine stallen moeten nog worden gebouwd. We hopen dat begin 2015 te kunnen voltooien en dan mogen er weer koeien, schapen en geiten komen.

 

Sinds september is er een samenwerking met een neuroloog, die in Luxor een kliniek heeft. Naast het feit dat mensen nu voor een consult met hun kind met een beperking naar de neuroloog kunnen, kunnen ze ook terecht bij Ard el Amal consultation voor vragen en advies over o.a. voeding, slapen en gedrag.

 

Om het derde en voorlopig laatste, doel te behalen met de Wilde Ganzen hebben we een kinder-kookboek geschreven. Het boek is tot stand gekomen mede door de vrijwillige inzet van professionals. Toen een sponsor bereid was gevonden om de drukkosten voor zijn rekening te nemen is het boek in december naar de drukker gegaan. De totale opbrengst van het boek is bestemd voor de afbouw van de boerderij en de afbouw en inrichting van het dagcentrum.