Structuur

De werkzaamheden van de Nederlandse stichting zijn gericht op het verkrijgen van gelden en/of goederen die overgedragen worden aan de ngo Wadi el Amal (Valley of Hope). Deze laatste draagt zorg voor het realiseren van vooraf vastgestelde doelen. Uitgangspunt bij het bijstellen van de doelen is de ervaring van de Nederlandse en Egyptische partner, de mate van financiële ondersteuning en de situatie van het land. Na afronding van elk deelproject vindt een evaluatie plaats. Hiervan wordt verslag gelegd, voorzien van fotomateriaal en een overzicht van de uitgaven. De betrokkenheid van verschillende deskundigen in Nederland is groot als het gaat om monitoren en evalueren van de genomen stappen en de voortgang. De lokale bevolking is betrokken als het gaat om bijvoorbeeld advies bij bouw en teelt. Ook de betrokken families denken mee over de opbouw van het dagcentrum.

 

Naast een bestuur, dat bestaat uit 4 personen, heeft de foundation tevens de beschikking over een Denktank. Deze bestaat uit deskundigen op diverse gebieden (bijvoorbeeld bouw, dieren en organisatie), die belangeloos hun expertise beschikbaar stellen om El Amal Village op de kaart te krijgen.

 

Foundation Ard el Amal heeft een aantal vrijwilligers, die werkzaamheden verrichten o.a. op het gebied van de website, sponsoractiviteiten en de Nieuwsbrief, die twee keer per jaar digitaal verschijnt. Een grote groep donateurs is verbonden aan de stichting.

Management

Mijn naam is Ans van der Valk, voorzitter van Foundation Ard el Amal. Ik ben in Delft geboren in 1960 en ben sinds 1978 werkzaam in de gezondheidszorg, afwisselend als verpleegkundige, docent verpleegkunde, locatiemanager, (team)trainer/coach.

 

Momenteel verblijf ik de meeste tijd van het jaar in Luxor. Ook als ik in Nederland ben, besteed ik mijn tijd aan Ard el Amal door fondsenwerving voor Ard el Amal en alle bijkomende zaken als (financiële) administratie en contacten binnen Nederland die de stichting betreffen. Wanneer ik in Nederland ben, werk ik als verpleegkundige in de nachtzorg. In Egypte ben ik vooral bezig met het opbouwen van een netwerk, evalueren van gezette stappen en lijnen uitzetten naar de toekomst. Mijn man en ik vormen het algemeen management. Ik ben verantwoordelijk voor het management Care.

 

Toen ik in het jaar 2000 voor de eerste keer voet zette op Egyptische bodem was ik verkocht. Het volk, het cultuurhistorisch erfgoed, het eten en de hele sfeer sprak me enorm aan. Al snel begreep ik dat Egypte dan wel niet meer als een ontwikkelingsland bestempeld wordt, maar dat het nog verre van rooskleurig is als het gaat om ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg en zorg voor dieren. Langzamerhand kreeg ik in de gaten dat er voor een groep verstandelijk gehandicapten wel opvang is, als er maar genoeg betaald wordt en als het kindje kan lopen en praten. Voor vele families, die voornamelijk op het platteland leven in het zuiden van Egypte, is dat geen optie. Het kind moet dan thuis blijven waar geen kennis van zorg en begeleiding aanwezig is. Moeder staat er vaak alleen voor.

 

Langzaam groeide bij mij het besef, maar tegelijk ook de wens, om aan deze situatie iets te doen. Ondertussen had ik mijn partner, Abdel-Rehim (Abdul) Haggag, ontmoet (in oktober 2002) en ontstond het initiatief om samen een project op te zetten in el Tod waar dagbesteding voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking wordt aangeboden met als belangrijkste uitgangspunten leren, werken en beleven.

Mijn naam is Abdel-Rehim (Abdul) Haggag. Ik ben geboren in Armant (Quena) in 1973 in Egypte. Ik ben bestuurslid van de stichting Ard el Amal. Na de middelbare school heb ik twee jaar Engelse literatuur gestudeerd aan de faculteit in Quena. Ik hou erg van lezen over de geschiedenis van verschillende landen, culturen en bevolkingsgroepen. Ondertussen heb ik mijn opleiding voor gids afgerond en ben ik beëdigd gids voor Egypte. Met dit diploma kan ik ook zeer goed uit de voeten op el Amal Village. Dus wanneer u ons in Luxor bezoekt of u bent elders in Egypte kunt u mij inhuren als gids en zal ik u met plezier de bijzonderheden van mijn land laten zien.

 

Mijn interesse voor verstandelijk gehandicapten werd gewekt toen ik in Nootdorp de aangepaste manege en het tuincomplex bezocht waar Ans werkte. Het was voor het eerst in mijn leven dat ik zag hoe zorg aan verstandelijk gehandicapten geboden kan worden. In Egypte kennen wij deze vorm van zorg helemaal niet. Ik ben zelf opgegroeid op een boerderij en ken het leven met weinig middelen en mogelijkheden maar al te goed. Om geld te verdienen ging ik na school en na in dienst te zijn geweest werken in het toerisme in Luxor. Ik heb daar veel geleerd, maar ook gezien dat dat niet hetgeen is wat ik mijn hele leven zou willen doen. Ik wil het liefst genieten van de mooie momenten in de natuur, fijne contacten met mensen hebben, dieren om me heen en een boerenbedrijf opzetten. Contacten leggen met mensen, iets wezenlijks betekenen voor mensen in het algemeen, dat boeit me.

 

Na mijn bezoek aan Nederland begon langzaam het idee te groeien om één en ander te combineren. Na lang praten en ideeën uitwisselen hebben Ans en ik besloten de stichting Ard el Amal op te richten om zo onze ideeën en wensen te combineren met dat wat noodzakelijk is: dagopvang voor verstandelijk gehandicapten van alle niveaus. Ik ben momenteel verantwoordelijk voor het deel van de stichting dat zich afspeelt in Egypte. Ik ben verantwoordelijk voor de werkzaamheden behorende bij NGO Wadi el Amal. Het is een enorme uitdaging!