2016/2017

De ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving lopen terug, maar de kippenboerderij loopt goed en zorgt deels voor inkomsten. Door negatieve ontwikkelingen in de economie en specifiek op de kippenmarkt in Egypte hebben wij besloten voorlopig het houden van kippen te staken. De kudde geiten en schapen in de boerderij, welke bijdraagt aan inkomsten voor Ard el Amal, groeit langzaam.

 

De verkoop van ons kinderboek gaat als een trein. Hierdoor kunnen we steeds wat kleine stappen zetten in het dagcentrum, op de boerderij en in de theetuin; zoals het laten maken en plaatsen van de schaduwplekken op de speelplaats en in de theetuin.

 

Naast de vaste begeleiding van 10 kinderen in Luxor wordt de adviesfunctie van Ard el Amal voor families buiten Luxor uitgebreid. In de nabijgelegen steden Qena, Kus, Edfu en Isna worden families maandelijks bezocht. Om de kosten te drukken besluiten we een consultatiebureau op te zetten in Luxor, zodat families naar ons toe kunnen komen. Het consultatiebureau, in een ruimte beschikbaar gesteld door een neuroloog, blijkt geen succes. Doordat de kinderen uit hun vertrouwde omgeving gehaald worden (wat bijna nooit gebeurt) laten zij niet zien wat ze thuis wel laten zien qua gedrag en motoriek. Daarom hebben we na een paar weken besloten om een middenweg te kiezen en alleen bij drie of meer aanmeldingen af te reizen naar een andere stad dan Luxor. Al doende leert men.

 

In Nederland wordt weer contact gelegd met de Wilde Ganzen en in 2017 wordt besloten om nogmaals met de Wilde Ganzen te gaan samenwerken. Verder zijn we dit jaar afhankelijk van ons eigen geld en incidentele giften.

 

De procedure om de NGO (non-governmental organisation) status te krijgen in Egypte is gestart.

 

We werken hard om de boerderij draaiende te houden en om zoveel als mogelijk alle kinderen te bezoeken die aangemeld worden. De contacten met de families verlopen goed. Er is voldoende vertrouwen bij ouders, waardoor wij veel met de kinderen kunnen ondernemen. Ook komen wij via ouders in contact met verschillende artsen om uiteindelijk de juiste groep deskundigen om ons heen te krijgen waar we mee gaan samenwerken. Naast de neuroloog hebben wij goed contact met een cardioloog en een kinderarts. Het vergt tijd om elkaar te leren kennen en om er zeker van te kunnen zijn dat we allemaal hetzelfde willen voor de kinderen met een verstandelijke beperking. Er worden veel kinderen naar ons doorverwezen, met name kinderen met het syndroom van Down. Ook mond-tot-mond reclame werkt goed.

 

Een aantal ouders werken actief mee met Ard el Amal. Zij helpen bijvoorbeeld met vertalen, afspraken maken en zorgen voor goed lopende bezoeken aan nieuwe kinderen.

 

In de zomer van 2017 zijn twee ouders, die ons enthousiast en op zeer betrokken wijze bijstonden, ons helaas ontvallen. Zij hebben voor altijd een plek in ons hart, maar laten een grote leegte achter.