2006/2007

In deze jaren is het volgende gerealiseerd op het terrein van Ard el Amal:

 • De boerderij is gebouwd.
 • De omheining is geplaatst, deze is nog niet geheel op hoogte.
 • De poorten zijn geplaatst.
 • De kantoren zijn gebouwd en ingericht.
 • De keramiekwerkplaats staat als stenen gebouw.
 • De winkel in het dorp el Tod is ingericht.
 • De vijver is aangelegd.
 • De waterleidingen zijn aangelegd.
 • Er zijn fruitbomen en olijfbomen geplant.
 • De non-gouvernamental organisation is gerealiseerd.
 • Diverse registraties zijn gedaan rondom bouw en monumentenzorg.
 • Er zijn wat kleine stallen gebouwd.
 • Er zijn wat dieren aangeschaft.
 • In 2006 is er 1 personeelslid in dienst met name voor de bewaking ’s nachts en eind 2007 zijn er 3 in dienst.
 • In begin 2007 hebben we een proefweek gehad waarin inwoners van el Tod hun kind konden komen aanmelden. D.m.v. intake gesprekken hebben we inzicht gekregen in aantallen, leeftijd en mate van handicaps..
 • De opnames voor het programma “Aanpakken en Wegwezen” vinden plaats in beide landen. Het programma is begin 2007 uitgezonden op de Nederlandse televisie.
 • Het donateurschap wordt een feit. Evenals de Nieuwsbrief, die  2 x per jaar uitkomt, zorgt dat de donateurs goed geïnformeerd blijven.