2023

Eind december 2022 was de fysiotherapieruimte klaar en konden we onze fysiotherapeute verwelkomen. Een paar weken ervoor was de logopediste aangenomen. Samen met de twee begeleiders is het team uitgebreid naar 4 personen. Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een professionele wijze van werken, buiten de eigen expertise om. Met onderwerpen als professionaliteit, hechting, contact met ouders, omgaan met ongewenst gedrag en begrippen als veiligheid, nabijheid en structuur.

 

In 2022 zijn we met 5 kinderen begonnen die twee dagen per week het dagcentrum bezochten. In januari waren de werkplannen voor de kinderen afgerond en hebben we met de ouders de plannen en doelen doorgenomen. Vanaf februari zijn alle kinderen naar drie dagen per week gegaan. Het schooljaar is eind mei afgesloten met 7 kinderen en in september zal het nieuwe schooljaar starten met 9 kinderen. Er volgen nog afspraken bij ‘nieuwe’ kinderen waarvan we verwachten dat ze ons dagcentrum gaan bezoeken. Ook zullen er kinderen van drie naar vier dagen per week gaan. Langzame maar gestage groei maakt dat de organisatie helder blijft en dat we de groei goed kunnen begeleiden. Denk aan groepen splitsen, nieuwe begeleiders aannemen en een nieuw lokaal in gebruik nemen.

 

Voor het schooljaar 2023/2024 stellen we de volgende doelen:

  • Het team uitbreiden met twee begeleiders, uitbreiding van fysiotherapie- en logopedie-uren en maandelijks een trainingsdag.
  • Het aannemen van minimaal 10 extra kinderen en voor alle kinderen de mogelijkheid om uit te breiden van drie naar vier dagen.
  • Het afmaken van de binnen- en speelplaats met onder andere meer mogelijkheden voor spelen en leren (sensomotorische integratie), zoals een fontein, plantentafels en swingstoelen. Ook zal de binnenplaats een overkapping met ventilatoren krijgen om ook in de schaduw te kunnen spelen.
  • Bijeenkomsten organiseren voor ouders met als thema’s: omgaan met moeilijk gedrag, voeding, slaap en de plek van het kind met een beperking in de familie/de omgeving.
  • Net als afgelopen jaar kennisoverdracht aan ouders bevorderen en huisbezoeken doen.
  • Het continueren van het early intervention programma.

In de zomer is het dagcentrum, net als andere scholen, gesloten i.v.m. de extreme hitte. De boerderij blijft operationeel en de wens is door te groeien naar een grotere veestapel bestaande uit koeien, geiten en schapen. De bomenverkoop blijft operationeel en de wens is uitbreiding van de verkoop van materialen als grond en potten. Deze werkzaamheden zullen gecombineerd worden met het onderhouden van de plantentafels in het dagcentrum.

 

De wens is dit jaar de theetuin operationeel te maken, het gehele terrein te voorzien van een omheining en het graven naar een nieuwe waterbron i.v.m. de groei van de aanwezige bomen, die meer water nodig hebben.

 

Eind december kan gezegd worden dat de voortgang over het algemeen goed te noemen is.  Refererend aan de eerder genoemde doelen kan het volgende gemeld worden:

  • Er is een gestage groei waar te nemen bij het aantal kinderen dat het dagcentrum bezoekt. Momenteel hebben we 12 kinderen bij ons. Acht kinderen bezoeken het dagcentrum de hele week.
  • Er wordt hard gewerkt aan de afronding van de speelplaats. De dakbedekking van de binnenplaats en de bouw van de schuur zijn afgerond. De poppenkast en de eerste plantentafel (voor de kleintjes) zijn aanwezig, maar moeten nog geverfd worden. De bankjes voor rond de fontein zijn in de maak.
  • De eerste bijeenkomst voor de ouders van de groep jongste kinderen staat gepland. De huisbezoeken bij alle ouders zullen in februari plaatsvinden.
  • De donaties voor de waterbron komen stap voor stap binnen. De verwachting is dat we begin 2024 de nieuwe waterbron kunnen gaan aanboren en de nieuwe grotere pomp kunnen aanschaffen.